Schoolvisie

Sint-Angela is een school waar je GELUKKIG kan zijn.

"School" is natuurlijk nooit even leuk als "thuis" of "vakantie"! Toch proberen we je verblijf op school zo aangenaam mogelijk te maken. Om van je klas een hechte groep te maken, gaan we in het eerste jaar op teambuilding. Komt er toch eens een kink in de kabel, dan is je klasleerkracht er om te bemiddelen. Ook buiten je klas kan je vrienden maken en ontmoeten. Tijdens actiedagen geven we je bewust de kans om ook met leerlingen die niet in je klas zitten fijne activiteiten te doen. Sportdag, Angeladag, kerstactiedag, Kalima-jogging, slothappening … je hoort er nog wel van. Creatieve vrienden ontmoeten mekaar in onze theatergroep WESP, in het schoolorkest, bij het schrijven van poëzie, bij het schilderen van decors ... En wie houdt van winterpret, kan deelnemen aan onze skireizen. Kansen genoeg om in onze school met je vrienden leuke dingen te doen of om nieuwe vrienden te maken. En loopt er eens iets fout -ruzie, pesterij ... dan zijn er je (klas)leerkracht, de leerlingbegeleiders of clb-medewerkster die je een luisterend oor bieden en je met raad en daad bijstaan.

Sint-Angela is een school waar STUDEREN belangrijk is.

Naar school gaan, is bouwen aan je toekomst. Dat doe je onder meer door flink te studeren. Hoe goed je leerkrachten het ook uitleggen, zelfs al geven ze je wat extra uitleg tijdens de middagpauze, jij bent uiteindelijk diegene die de grootste inspanning zal moeten leveren. Schrik dus niet als je leerkrachten je achter de veren zitten om je lessen te leren en om je taken, zowel thuis als in de klas, zorgvuldig te maken. Aandacht geven in de klas en meewerken, stipt zijn en verzorgd werken ... het zijn allemaal zaken die niet gemakkelijk zijn en toch verwachten we dat je daar je best voor doet. Weet je niet goed hoe je moet studeren, leer je lang, maar zijn je resultaten niet wat je er zelf van verwachtte, krijg je al dat werk niet gepland? Geen nood, je leerkrachten zullen je nuttige tips geven i.v.m. studiemethode - gebruik ze!

Sint-Angela is een KATHOLIEKE, VLAAMSE school.

Als katholieke school willen we je graag de weg tonen naar de waarden van het evangelie, bv. eerlijkheid, vergevingsgezindheid, hulpvaardigheid, respect … Onze godsdienstlessen en vieringen zetten je aan tot bezinning. Via acties (bv. Kalimajogging, waterproject, kerstactiedag … ) geven we je de kans om te werken aan de betere wereld waar Jezus van droomde. Meertaligheid vinden we belangrijk, zonder evenwel uit het oog te verliezen dat we een Vlaamse school zijn. Nederlands is dus niet alleen een basisvak, het is ook de taal die we gebruiken in de klas, op de speelplaats, op uitstap, in mededelingen, op oudercontacten. Ook al zijn we een katholieke, Vlaamse school, toch blijven we ook een open school. Ben je niet gelovig of belijd je een andere godsdienst? Zolang je, net als wij, respect opbrengt voor andersdenkenden ben je welkom! Spreek je thuis een andere taal dan Nederlands? Zolang je op school Nederlands praat en je best doet om je verder te bekwamen in de Nederlandse taal is er geen probleem!

Sint-Angela is een school waar ook je OUDERS WELKOM zijn.

Je las het hierboven al: jij bent uiteindelijk diegene die de inspanning zal moeten leveren. De leerkrachten van Sint-Angela en je ouders zijn diegenen die je hierin zullen steunen. Geregeld overleg tussen je ouders en de school is dus zeker nodig. Daarom ook dat we in Sint-Angela veel ouderavonden organiseren. Als je ouders met een vraag of een bezorgdheid zitten, hoeven ze evenwel niet te wachten tot zo'n ouderavond. Een telefoontje of e-mail volstaan om een afspraak te krijgen met de pedagogisch directeur, de clb-medewerkster, een leerlingbegeleider, een leerkracht. Je ouders zijn van harte welkom!