1B

 

Lessentabel 1B 

Leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs behaald hebben, gaan naar het eerste leerjaar B. In 1B wordt ingezet op het aanleren van vaardigheden. Het theoretisch pakket in de vakken is minder groot en minder gedetailleerd dan in de 1A richtingen. Er is een aangepast leertempo. Toch verwachten we van onze leerlingen dagelijkse inzet in alle lessen! In 1B maken de leerlingen in het vak exploratie kennis met een aantal thema's waar ze "al doende" hun interesses en sterktes leren ontdekken.
In het wekelijkse titularisuur wordt er aandacht besteed aan verbindend communiceren, leren plannen, leren leren. Er wordt ook tijd gemaakt voor het geven van feedback en zelfreflectie.
Indien de leerling slaagt in 1B kunnen de leerlingen doorstromen naar 2B. Later zullen deze leerlingen een meer arbeidsgerichte studierichting kiezen met een groter pakket praktijkvakken.

 VAKKEN 1B
Beeld / Muziek 2
Engels 1
Frans 3
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 3
Natuur en ruimte 3
Nederlands 5
Techniek 4
Wiskunde 4
Exploratie* 2
Titularisuur 1
Totaal aantal lesuren: 32


Exploratie*
In 1B krijgt de leerling 2 lesuren exploratie. In deze lessen komen diverse thema's aan bod. (bv. STEM-thema's). Je werkt aan kleine projecten die jouw nieuwgierigheid zullen prikkelen om actief kleine experimenten uit te voeren. Je krijgt de kans om een creatief voorwerp uit te vinden of een werkstukje te maken aan de hand van een stappenplan… Al doende leer je je eigen interesses en talenten ontdekken.

 Wil je verder uitzoeken waar jouw interesses liggen? Klik op deze link: https://www.onderwijskiezer.be/ilike_basic_v2/