2A

 

Basisopties 2A 

In het tweede leerjaar A kan je naast de Algemene Vorming (25 lesuren) en de differentiatieuren (2 lesuren) kiezen uit één van de zes basisopties. Een basisoptie is een pakket van 5 lesuren per week waarin je een meer specifiek interessedomein verkent. Voor de vakken van de algemene vorming kies je ofwel voor het traject EXTRA ofwel voor het traject FLEX. 
De basisopties Latijn en Moderne Talen - Wetenschappen zijn enkel combineerbaar met traject EXTRA.

  2A
keuze
traject EXTRA   of   traject FLEX
Algemene Vorming (25 u) + Differentiatie (2 u)  
Aardrijkskunde 1
Beeld 1
Engels 2
Frans* 4
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Techniek 2
Wiskunde* 5
BASISOPTIE (5 UUR)            
Economie en Organisatie  5          
Latijn   5        
Maatschappij en Welzijn      5      
Moderne Talen (NE-FR-EN) Wetenschappen       2 / 3      
STEM-Wetenschappen**          5  

STEM-Technieken**

           5
 

Een lesweek telt 32 lestijden: 25 lesuren algemene vorming, 2 lesuren differentiatie en 5 lesuren basisoptie
* Inclusief 1 lesuur toegevoegd vanuit het differentiatiepakket.
**In de basisopties STEM-Wetenschappen en STEM-technieken is een gedeelte van de leerstof gemeenschappelijk.
(STEM: Science-Technology-Engineering-Mathematics)

Bij de start in 2A maak je als leerling twee keuzes:
- keuze voor het traject Flex of het traject Extra voor de Algemene vorming en de differentiatieuren (27 lesuren)
- keuze voor één van de zes basisopties (5 lesuren)
De basisopties Latijn en Moderne Talen - Wetenschappen zijn enkel combineerbaar met traject EXTRA.

 Wil je verder uitzoeken waar jouw interesses liggen? Klik op deze link: https://www.onderwijskiezer.be/ilike_it2_v2/