Schoolrekening

Aan onderwijs zijn een aantal kosten verbonden. We zijn ons zeer bewust van de schoolkosten en evalueren deze ook op regelmatige basis. U vindt hier nog bijkomende informatie over de schoolrekening en bij wie u terecht kan als u hierover vragen heeft.