Schoolraad

Ons schoolbestuur besliste één schoolraad voor Sint-Angela en Sint-Jozef op te richten.

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel van de school, de leerlingen (van Sint-Jozef) en de lokale gemeenschap (na coöptatie door de drie andere geledingen). De directie woont de vergaderingen van de schoolraad met raadgevende stem bij.

De leden van de schoolraad hebben een algemeen informatierecht en hebben het  recht om op eigen verzoek of op vraag gehoord te worden. De schoolraad heeft ten behoeve van het personeel, leerlingen en ouders een communicatie- en informatieplicht over de wijze waarop hij zijn bevoegdheden uitoefent.

De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen. De schoolraad kan aan de directie uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school.

Het schoolbestuur wint het advies van de schoolraad in voor het een beslissing neemt over volgende zaken: de bepaling van het profiel van de directeur, het studieaanbod, het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties, het nascholingsbeleid en het beleid inzake experimenten en projecten.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (contactadres oudergeleding)

In mei 2021 eindigt het mandaat van de huidige vertegenwoordigers in de schoolraad en vinden verkiezingen plaats. Vervolgens worden nieuwe verkiezingen gepland.
Het kiesreglement vind je hier.

De schoolraad vindt plaats op 12/11/2020. We zullen dan de data vastleggen van de vergaderingen in 20-21 (voorstel: ma 01/02 en ma 10/05)