Indicator en niet-indicator leerlingen

Aanmeldende scholen zijn volgens het decreet verplicht om plaatsen te voorzien voor indicator- en niet-indicatorleerlingen.

Wanneer behoor je tot de indicatorgroep?

  • Het gezin ontving een schooltoelage in schooljaar 2019-2020 of een schooltoeslag in 2020-2021.
  • De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs.

Bij elke nieuwe inschrijving moet een leerling aan de hand van bewijsstukken opnieuw aantonen of hij/zij aan één of meerdere indicatoren beantwoordt.

 

              Aantal beschikbare plaatsen na de aanmeldingsperiode voor:
  Indicatorleerlingen Niet-indicatorleerlingen
1A  96 236
1B  7