Indicator en niet-indicator leerlingen

Aanmeldende scholen zijn volgens het decreet verplicht om plaatsen te voorzien voor indicator- en niet-indicatorleerlingen.

Wanneer behoor je tot de indicatorgroep?

  • Het gezin ontving een schooltoeslag in 2020-2021 of 2021-2022.
  • De moeder is niet in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

Bij elke nieuwe inschrijving van een indicatorleerling moeten ouders aan de hand van bewijsstukken opnieuw aantonen of hij/zij aan één of meerdere indicatoren beantwoordt. Kan dit niet, dan komt de leerling achteraan de wachtlijst van niet-indicatorleerlingen. 

 

              Aantal beschikbare plaatsen na de aanmeldingsperiode voor:
  Indicatorleerlingen Niet-indicatorleerlingen
1A  99 231 
1B  7